Veteran Cup 2012


Zapraszamy! Niebawem regulamin (akceptowalny) i dalsze info. wpisowe pobiera właściciel toru przy wjeździe na imprezę . Koszt ok 100zł za 2 dni katowania po torze. Szykuje się zacne zakończenie sezonu.
Moto-Klinika Szczecin

Regulamin imprezy jest podpięty w komentarzach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Veteran Cup 2012

 1. Zyga pisze:

  Kurza dupa, nie wiem na ile aktualne są obie imprezy ale pozwalam sobie zauważyć, że pokrywają się terminy z wyścigami w kieleckiem: http://www.zlotshl.pl/

  • wojkop pisze:

   Niestety, impreza w Koszalinie pojawia się jak meteor, a przecież nie każdy z nas może do ostatniej chwili zmieniać sobie plany weekendowe czy urlopowe. Z kolei impreza SHL: to odwoływana, to przekładana też trochę zniechęca… Tak czy inaczej przydałoby się nieco koordynacji w planowaniu wyścigów klasyków. Przecież to środowisko jest takie malutkie, że łatwo nawiązać kontakt ze sobą a wiadomo, że garstka zapaleńców nie zapełni kilku imprez naraz.

 2. Tazu pisze:

  Panie i Panowie,
  Na stronie Nowosłupskich Zlotów SHL pojawił się komunikat iż impreza zmienia charakter i będzie to tylko jednodniowy zlot bez wyścigów, a co za tym idzie jak dla mnie impreza z przykrością wypada z kalendarza na korzyść Koszalina i tegorocznej edycji Veteran Cup.
  Pozdro From Taz

 3. R E G U L A M I N
  Veteran Cup Koszalin 2012
  1. WSTĘ P
  Veteran Cup zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

  Udział w imprezie jest dobrowolny. Przez sam fakt złożenia podpisu na formularzu
  zgłoszeniowym uczestnik, jak również wszyscy członkowie jego ekipy przyjmują bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego regulaminu oraz jego wszystkich załączników. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmując na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

  2. USTALENIA OGÓLNE

  Miejsce i termin imprezy:
  Impreza odbędzie się w dniach 22-23.09.2012r., na terenie Ośrodka Sportów Motorowych Motopark, 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8a

  Nazwa imprezy: Veteran Cup 2012

  Organizator i Biuro Imprezy:
  Ośrodek Sportów Motorowych MotoPark Emil Bożek
  75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8a
  e-mail: biuro@motopark.pl
  tel.: 505 225 456 – Redu
  tel.: 603 315 222 – Magda
  tel.: 503 650 111 – Emil

  Charakterystyka imprezy:
  Impreza ma za zadanie umożliwienie rywalizacji użytkowników motocykli klasycznych oraz integrowanie osób związanych z tym środowiskiem. Celem imprezy jest propagowanie sportu oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo pozwala na podnoszenie umiejętności kierowców, co przekłada się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  3. ZGŁOSZENIA
  Uczestnik:
  Uczestnikiem może być wyłącznie jedna osoba, określana jako kierowca,
  Kierowca musi mieć ukończone 18 lat, Kierowca nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu.

  Uczestnik musi być właścicielem pojazdu

  Udział w imprezie jest dobrowolny. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia Zgłoszenia w biurze imprezy, potwierdzonego własnoręcznym podpisem.

  Obowiązki uczestnika:
  Obecność na odprawie uczestników, Poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie druku zgłoszenia do imprezy, Zapewnić nienaganny stan techniczny motocykla do udziału w imprezie, Odbycie wszystkich prób w kompletnym stroju motocyklowym z materiałów trudno ścieralnych, zapiętych kaskach ochronnych. Dopuszczalne są jedynie kaski zamknięte jednoczęściowe (integralne), Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi, szczególnie w zakresie
  bezpieczeństwa, Umieszczenia naklejek sponsorów w sposób umożliwiający ich prezentację,

  Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkuje karą nałożoną przez organizatora – do wykluczenia z imprezy włącznie.

  Procedura zgłoszeń:
  Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres veterancup@wp.pl lub
  biuro@motopark.pl oraz w dniu imprezy 22 września 2012 od godz. 08:00 do 09:30

  W zgłoszeniu należy podać:
  Imię i nazwisko uczestnika,
  Marka motocykla,
  Model motocykla,
  Rok produkcji,
  Pojemność,
  Dokumenty wymagane od uczestnika w biurze imprezy:
  Dokument potwierdzający tożsamość,
  Dokument potwierdzający prawo do pojazdu,
  Dokument potwierdzający wiek pojazdu,

  Zgłoszenie uznaje się za pełne po złożeniu w formie pisemnej w biurze imprezy,
  na druku przygotowanym przez organizatora, własnoręcznie podpisanym oraz opłaconym wpisowym w kwocie 120,00 zł (stopięćdziesiąt złotych).

  Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

  Maksymalna ilość uczestników:
  Maksymalna liczba startujących uczestników : 100 osób
  W przypadku zgłoszenia więcej niż 100 uczestników o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Imprezy.

  Pojazdy dopuszczone:
  Wszystkie motocykle zgłoszone do imprezy muszą spełniać warunki techniczne pozwalające na bezpieczne i sprawne poruszanie się w trakcie imprezy.

  Dopuszczane do startu w imprezie są motocykle, których produkcja rozpoczęła się nie później niż w roku 1978. Wyjątek stanowią motocykle wyprodukowane w krajach demokracji ludowej – są to motocykle których produkcja rozpoczęła się nie później niż w roku 1985 r.

  Podział na klasy
  Będzie obowiązywał następujący podział na klasy:
  KLASA 1 motocykle o poj. do 100 cm3 wypr. przed. 1978 r.
  KLASA 2 motocykle o poj. do 150 cm3 wypr. przed. 1967 r.
  KLASA 3 motocykle o poj. do 150 cm3 wypr. po 1967 r.
  KLASA 4 motocykle o poj. do 250 cm3 wypr. przed. 1967 r.
  KLASA 5 motocykle o poj. do 250 cm3 wypr. po 1967 r.
  KLASA 6 motocykle o poj. do 500 cm3 wypr. przed. 1967 r.
  KLASA 7 motocykle o poj. do 500 cm3 wypr. po 1967 r.
  KLASA 8 motocykle o poj. powyżej 500 cm3 wypr. przed. 1967 r.
  KLASA 9 motocykle o poj. powyżej 500 cm3 wypr. po 1967 r.

  4. PRZEBIEG IMPREZY
  Start
  Start uczestników nastąpi w podziałach na klasy, poszczególne klasy mogą zostać połączone do wspólnego przejazdu.

  Kolejność startu uczestników zostanie określona w oparciu o wiek pojazdów. Przyjmuje się zasadę że najstarszy motocykl startuje jako pierwszy, a najmłodszy jako ostatni.

  Kolejność ta powinna zostać zachowana także w przypadku uczestników korzystających z pomocy mechanika podczas procedury startu.

  Starter próby oraz sędzia główny imprezy są jedynymi przedstawicielami organizatora uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących rywalizacji.

  Procedura startu
  Start z linii startu z silnikiem zgaszonym, o kolejności ustawienia motocykli na starcie będzie decydować wiek oraz moc silnika motocykla.

  Po potwierdzeniu przez uczestnika gotowości do startu sędzia startu głośno odlicza i jednocześnie pokazuje na palcach jednej ręki kolejne sekundy …3…2…1
  W ostatniej sekundzie sędzia podnosi flagę do góry /sygnał startu/
  Po podaniu sygnału do startu / podniesienie flagi / zawodnik musi niezwłocznie uruchomić silnik i wystartować.

  Podczas startu zabrania się korzystania z rozruszników nożnych i elektrycznych.
  Start tylko na zapych.

  Możliwa jest procedura startu typu „Le Mans” po uzgodnieniu z uczestnikami.
  Jeżeli zawodnik zgłosi wcześniej że nie jest w stanie samodzielnie odpalić motocykla, może skorzystać z pomocy jednej osoby do uruchomienia motocykla. W takim przypadku startuje z ostatniej linii startowej.

  Ochrona środowiska
  Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego używania mat ekologicznych w miejscach postoju motocykli. Maty muszą posiadać rozmiar większy niż obrys zewnętrzny motocykla.
  Niedopuszczalne jest zlewanie jakichkolwiek płynów eksploatacyjnych w miejscach innych niż wyznaczone pojemniki, a także mycie motocykli w miejscu niewyznaczonym.

  5. NAGRODY
  Nagrody zostaną przydzielone wg następujących zasad:
  Za 1,2,3 miejsce w klasie oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
  W miarę możliwości Organizator może przewidzieć nagrody rzeczowe lub upominki.

  6. PROTESTY
  Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

  Opłata za protest wynosi 500,00 zł (pięćset złotych)

  7. KARY
  Kary zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz regulaminem OSM Motopark.

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu jak również do całkowitego odwołania Veteran Cup 2012.

  PROGRAM IMPREZY
  21 września 17:00
  Otwarcie bram dla uczestników Veteran Cup 2012. Zapisy uczestników.
  Udostępnienie pola namiotowego oraz sprawy organizacyjne.

  22 września
  8.00 Otwarcie biura imprezy
  8:00 – 9.30 Zapisy/Odbiór techniczny motocykli
  9:40 Odprawa uczestników – omówienie zasad bezpieczeństwa i procedur
  10:00 Start do jazd zapoznawczych
  17:00 Koniec jazd zapoznawczych
  17:30 Spotkanie z uczestnikami, omówienie przebiegu jazd zapoznawczych,
  integracja,

  23 września
  8.00 Otwarcie biura imprezy
  10:00 Rozpoczęcie jazd sprawnościowych
  15:00 Klasyfikacja generalna imprez oraz wręczenie nagród
  16:00 Zakończenie imprezy, pożegnanie uczestników

 4. Zyga pisze:

  120zł (słownie sto pięćdziedziąt) 🙂 Kiedyś miałem nauczyciela od miernictwa elektrycznego, który sprawdzał klasówki do pierwszego błędu. Tylko takich się pamięta 🙂

 5. Zyga pisze:

  No, i też walnąłem literówkie. Sto pięćdziesiąt „miało pisać” 🙂

 6. ALKI pisze:

  To pierwsze -120!! (sto pięćdziesiąt) , bardziej mi pasuje

 7. jest 120,tak mówi Emil, właściciel Motoparku , w cenie jest już ubezpieczenie

 8. Magda pisze:

  Witam
  Dodatkowe informacje, organizator zapewnia:

  – Zabezpieczenie medyczne – sobota 7 godzin (10-17), niedziela 5 godzin (10-15)
  – Ubezpieczenie imprezy
  – Obsługa techniczna, osoby funkcyjne, koszty sprzątania itd. – przybliżone koszty
  – Sanitariaty
  – Możliwość skorzystania z pola namiotowego dla uczestników za free

  Jeśli zależy nam na tym żeby w Polsce kiedykolwiek odbyły wyścigi porównywalne do imprez w Czechach i Słowacji to będziemy w jak najliczniejszym gronie. Nie w tej imprezie jest najważniejsze żebyśmy pokazali że nam zależy, jak pierwsza impreza wypali to następne będą już cykliczne. A za kilka lat na pewno uda się zrobić wyścigi uliczne. Dodatkowo na imprezie opowiemy jak przygotować motocykl do wyścigów w Czechach, jak zdobyć niezbędną licencję itd.

  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

  Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w Koszalinie.

  P.S. Proszę o jak najszybsze zgłoszenia osób które są zainteresowane uczestnictwem.